HOE JOUW BEDRIJF IN TOPVORM KOMT EN BLIJFT

Gezondheid en vitaliteit bevorderen. Deze voornemens zijn ambitieus maar tegelijkertijd ook lastig te behalen. Hoe mooi is het als bedrijf zijnde om hierop verder te borduren en deze voornemens om te zetten in concrete doelen en acties.
 

Herkenbaar?

Doelen naar de achtergrond verschuiven doen we bij Stoneheart Fitness niet.Wij lossen deze worsteling graag voor je op.

 

Hoe kan je vitaliteit bevorderen en werkverzuim verminderen?

Het komt vaak voor dat medewerkers zich ziek melden wegens gebrek aan energie, onprettige werksfeer en/of ongunstige werkplek. Het is voor werkgevers van belang om werkverzuim zo laag mogelijk te houden. Een werknemer die ziek is kost een werkgever al zo’n paar honderd euro per dag. Stoneheart Fitness kan faciliteren om het werkverzuim te verlagen.
 

Hoe mooi zou het voor beide partijen zijn om dit preventief aan te pakken?

 
Stoneheart Fitness, kan faciliteren op verschillende fronten, zie onze service

onze service

Bedrijfsoefentherapie

WERKPLEKONDERZOEK

LEES VERDER

Werkplek onderzoek

Stoneheart Fitness is gediplomeerd om werkplek aanpassingen te verrichten voor een optimale werkplek. Door een gunstige werkplekindeling wordt er preventief gewerkt om klachten te voorkomen en hierdoor zal er minder worden verzuimd. 
 
Door de werkplek op het individu aan te passen is de kans kleiner dat werknemers zich ziek melden i.v.m. klachten, zoals nek-,schouder- en lage- rugklachten. Anders zitten, bewegen en oefeningen toepassen die praktisch zijn,  zorgen voor minder klachten.
CONTACT
Nabespreken met trainer blanco

LIFESTYLE COACH

LEES VERDER
Leefstijl noemen we voor het gemak een totaal pakket van werk en privé. Ideaal zou het zijn als beide werelden elkaar complementeren. In de praktijk merken we helaas dat het vaak niet het geval is. Vaak is onbewust gedrag hiervan een oorzaak.
 
Bewustwording en gedragsverandering zijn de voorwaarden om tot een gezonde lifestyle te komen. Wij gaan direct met de medewerkers op de werkvloer aan de slag. Hierbij kan je denken aan werkplekonderzoek, veranderen houding en beweging, voedingsanalyse, algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) analyse en deze zullen worden toegepast met een holistische benadering.
CONTACT
oplossen rugklachten

HOUDING EN BEWEGING

LEES VERDER

Verbeteren van houding en beweging

Wij, als Fysio-/Mensendieck therapeut, zijn gespecialiseerd in lichaamshouding en beweging.
 
Binnen Stoneheart Fitness verkleinen wij de kloof tussen reguliere fitness en de medische wereld.
CONTACT
Opmeting werkplek

PR

LEES VERDER

‘Zitten is het nieuwe roken’, uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat werknemers met een zittend beroep een hoger risico hebben op diabetes en hart- en vaatziekten. Wanneer je besluit Stoneheart Fitness in te schakelen, laat je als bedrijf zien dat je, op gebied van vitaliteit, het beste voor hebt met jouw medewerkers. Dit is directe PR voor jouw bedrijf

CONTACT
Small Group Training Zaandam

SPORT

Personal Training, Small Group Top locatie

Stoneheart Fitness is flexibel en hierdoor kan er ook op locatie worden gesport.

Voordelen van sporten op de werkvloer is dat het de vitaliteit van de werknemers bevordert en na het sporten is er sprake van een verhoogde concentratie en verbeterde focus.

Coaching werkgerelateerd en/of gezondheid
Stoneheart Fitness kan helpen bij het bereiken van gedragsverandering. Coachen van werknemers is van belang om een goede werkhouding en beweging aan te nemen.
 
Tijdens sporten is er altijd ruimte voor coaching. Werknemers zullen zich meer gehoord voelen en dit zal leiden tot minder werkverzuim.
CONTACT
lijst doornemen

PROGRAMMA’S

Lifestyle programma

Wij bieden twee programma’s aan, 1 programma voor 6 maanden en een programma van 12 maanden. Dit is afhankelijk wat de hulpvraag is voor een medewerker. 

Gedurende 6 of 12 maanden wordt een medewerker wekelijks gecoacht. Tevens wordt er gewerkt aan bewustwording en gedragsverandering om de gewenste hulpvraag met het beoogde doel (zowel op korte als op lange termijn) te behalen

Werkplekoptimalisatie programma

De kracht zit in herhaling. Een éénmalig onderzoek en aanpassing is vaak voor mensen onvoldoende om gedragsverandering  te laten plaatsvinden. Wij hebben een programma samengesteld om het gewenste gedragsverandering te bewerkstelligen

CONTACT